۱۳۸۶ بهمن ۸, دوشنبه

سلام

سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی

هیچ نظری موجود نیست: